Obory činnosti statické kanceláře

Betonové a zděné konstrukce

 • Návrhy a posouzení monolitických a prefabrikovaných železobetonových konstrukcí
 • Návrhy a posouzení monolitických a prefabrikovaných železobetonových konstrukcí z předpjatého betonu
 • Návrhy a posouzení zděných konstrukcí a kleneb
 • Zajištění diagnostiky existujících konstrukcí
 • Návrhy sanace a zesilování betonových a zděných konstrukcí optimalizace návrhů s ohledem na ekonomiku a spolehlivost
 • Statické výpočty konstrukcí s ohledem na účinky požáru
 • Statické výpočty zatížitelnosti lávek pro pěší a mostů

Ocelové a ocelobetonové konstrukce

 • Návrhy ocelových a ocelobetonových konstrukcí
 • Přepočty existujících ocelových konstrukcí, návrhy sanace a zesílení
 • Statické, dynamické a stabilitní posudky (komíny, stožáry, věže, plošiny, skořepiny)
 • Statické výpočty konstrukcí s ohledem na účinky požáru
 • Statické výpočty zatížitelnosti lávek pro pěší a mostů

Dřevěné konstrukce

 • Návrhy a statické posudky nových dřevěných konstrukcí
 • Návrhy sanací historických i běžných krovů
 • Návrhy zesílení existujících dřevěných konstrukcí
 • Statické výpočty konstrukcí s ohledem na účinky požáru
 • Statické výpočty zatížitelnosti lávek pro pěší a mostů

Zakládání staveb a geotechnika

 • Návrh a optimalizace plošného a hlubinného způsobu založení
 • Speciální způsoby založení liniových a plošných staveb (mikropiloty, piloty)
 • Návrhy a posouzení dynamicky namáhaných základů
 • Zlepšování únosnosti základových zemin
 • Sanace a zvýšení únosnosti existujících základových konstrukcí
 • Opěrné zdi (tradiční, pilotové, hřebíkované, gabióny, …)
 • Speciální pažící konstrukce (ocelové pažení s rozpěrným systémem, pilotové stěny, hřebíkované stěny)

Softwarové vybavení

 • SCIA ENGINEER – programy pro statickou, dynamickou a stabilitní analýzu konstrukcí používající prutové, deskové i skořepinové prvky
 • GEO – soubor programů určených pro řešení geotechnických úloh (Piloty, Mikropiloty, Stabilita svahu, Tížné opěrné zdi, Úhlové opěrné zdi, Gabionové zdi, Opěry, Patky, Pasy, Sedání)
 • AUTOCAD LT – program pro zpracování stavebních výkresů
 • ADVANCE STEEL – program pro řešení ocelových konstrukcí od investičního záměru až po dílenskou a výrobní dokumentaci
 • ADVANCE CONCRETE – program pro řešení betonových konstrukcí od investičního záměru až po prováděcí (realizační) dokumentaci

Další v kategorii >> Obory činnosti:


Ing. David Mareček

Projekční a statická kancelář – Česká Lípa

www.statik-cl.cz

Ing. David Mareček – tel.: +420 605 827 179

projekční a statická kancelář, zaměřená v oborech:

 • Statika a dynamika stavebních konstrukcí
 • Mosty a inženýrské konstrukce
 • Geotechnika
 • Autorský a technický dozor
 • Technická pomoc statika při mimořádných událostech

ČeskyEnglish

Ing. David Mareček, Projekční a statická kancelář
Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, Kancelář KH mosty a statik, č 431

www.statik-cl.cz
2010 • Tvorba stránek esluzby.net