Ing. David Mareček, statik, Česká Lípa

Firma byla založena roku 2004 jako reakce na poptávku obyvatel po „statikovi“ s působením v České Lípě. V roce 2008 firma získala autorizaci v oboru statika a dynamika staveb. V roce 2009 pak autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce. Na přelomu tohoto roku 2013 a roku 2014 přechází naše projekční kancelář z fyzické osoby na právnickou pod jménem Statik CL s.r.o.

Činnost statické kanceláře je zaměřena v oborech

 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Statika a dynamika stavebních konstrukcí
 • Mosty a inženýrské konstrukce

Činnost statické kanceláře je prováděna v následujících stupních projektové přípravy

 • studie (ST)
 • dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
 • dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS)
 • dokumentace pro realizaci staveb (RDS)
 • dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • dílenská dokumentace (DD)
 • výrobní dokumentace (VDS)
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
 • statické a dynamické výpočty
 • výpočty zatížitelnosti lávek pro pěší a mostů
 • technická pomoc při mimořádných událostech (např. povodně, havárie, výbuch, požár)
 • dohled statika

Navrhování a posuzovaní pozemních, inženýrských staveb, lávek pro pěší a mostů

 • Betonové konstrukce
 • Zděné konstrukce
 • Ocelové konstrukce
 • Ocelobetonové konstrukce
 • Dřevěné konstrukce
 • Zakládání staveb
 • Geotechnika

Pracovní příležitosti:
Hledáme projektanta – technika v oboru konstrukcí nejlépe pro interní spolupráci, kterou upřednostňujeme před externí spoluprácí.
Činností by bylo vypracování výkresové dokumentace ocelových, dřevěných, betonových a zděných konstrukcí v programech Autocad, Advance steel, Advance concrete, MS Office.
Váš strukturovaný životopis prosím zasílejte na adresu: marecek@statik-cl.cz.


Ing. David Mareček

Projekční a statická kancelář – Česká Lípa

www.statik-cl.cz

Ing. David Mareček – tel.: +420 605 827 179

projekční a statická kancelář, zaměřená v oborech:

 • Statika a dynamika stavebních konstrukcí
 • Mosty a inženýrské konstrukce
 • Geotechnika
 • Autorský a technický dozor
 • Technická pomoc statika při mimořádných událostech

ČeskyEnglish

Ing. David Mareček, Projekční a statická kancelář
Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, Kancelář KH mosty a statik, č 431

www.statik-cl.cz
2010 • Tvorba stránek esluzby.net