26. ledna 2022

Polyfunkční komunitní centrum ve Vratislavicích

spolupráce:

Ing. arch. Jiří Janďourek

Ing. arch. Ondřej Novák