Oprávnění k činnosti statika

Osvědčení o autorizaci

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis ze živnostenského rejstříku

Certifikát o pojištění