Oprávnění k činnosti statika

Osvědčení o autorizaci

Certifikát o pojištění