Obory činnosti statické kanceláře

Projektování staveb

Betonové a zděné konstrukce

Zakládání staveb a geotechnika

Ocelové a ocelobetonové konstrukce

Dřevěné konstrukce

Technická pomoc při mimořádných událostech

  • Při požárech
  • Při povodních
  • Při náhlých zřícení objektu

Autorský dozor statika

  • Autorským dozorem se obvykle označuje činnost zpracovatele dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, popř. dokumentace pro provedení stavby nebo obecněji dokumentace souborného řešení projektu, kterou ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby
  • Zjištěné nedostatky a návrh na způsob i postup jejich odstranění jsou obvykle předmětem zápisu do stavebního deníku
  • Působnost autorského dozoru se vztahuje již na fázi realizační přípravy projektu (zpracování realizační dokumentace projektu) a souvisí jak s fází realizace projektu, tak s fází vyzkoušení a průkazů
  • Autorský dozor je vykonáván na základě smlouvy se stavebníkem obvykle osobou, která zpracovala příslušnou část dokumentace projektu
  • Na významných, technicky a architektonicky složitých stavbách je obvykle autorský dozor trvalý, na ostatních stavbách občasný, podle potřeby
  • Zdroj: http://www.ckait.cz/content/autorsky-dozor-projektanta