4. června 2019

Statické zajištění skalního masivu v Drchlavě