Konstrukce geotechnických staveb

Statické zajištění skalního masivu v Drchlavě

Opěrná zeď v Novém Boru